Ekologický seminár – Školenie Kock, Poľsko 18.9.2015 – Hospodárstvo P. Osika. Prezentácia ekologickej produkcie

Odborný seminár Nitra 15.5.2015 – Huminové kyseliny v živočíšnej výrobe

Školenie Goszczanow, Poľsko 25.3.2015 – Vplyv huminových kyselín v produkcii mlieka – Spoločné školenie s deHeus Polska

Školenie Tuszyn Poľsko 5.3.2015

Školenia Varšava 25.2.2015

Školenia Poľsko a Slovensko 2013/2014

Školenia Poľsko 2013