Humínové kyseliny a ich vplyv na úrodnosť a znižovanie chemického zaťaženia pôd

http://humac-portal.eu/wp-content/uploads/2015/08/HUMAC-Agro_Part-2.pdf