Dioxíny a možnosť ich eliminácie z potravinového reťazca

http://humac-portal.eu/wp-content/uploads/2015/08/Prezentacia-HUMAC-NAtur-AFM_Part-13.pdf