Poruchy reprodukčného cyklu vysoko produkčných dojníc a možnosti ich zlepšenia humínovými kyselinami

http://humac-portal.eu/wp-content/uploads/2015/08/Prezentacia-HUMAC-NAtur-AFM_Part-4.pdf