Účinok pridávania humínových kyselín do krmiva na výťažnosť a kvalitu produkovaného mäsa hydiny

http://humac-portal.eu/wp-content/uploads/2015/08/ÚČINOK-PRIDÁVANIA-HUMÍNOVÝCH-KYSELÍN-DO-KRMIVA-NA-VÝŤAŽNOSŤ-A-KVALITU-PRODUKOVANÉHO-MÄSA-HYDINY-odborný-článok.pdf