Rozsah a spôsob použitia výrobku HUMAC® Natur AFM Liquid v poľnohospodárskej živočíšnej výrobe

 Charakteristika:
HUMAC® Natur AFM Monogastric je prášok hnedočierneho vzhľadu s vysokým obsahom humínových kyselín s prídavkom mravčanov z dôvodov lepšej účinnosti prípravku na monogastrické zvieratá Aplikáciou kŕmnej suroviny HUMAC® Natur AFM Monogastric súčasne dodávame do organizmu zvierat humínové látky, minerálne látky a stopové prvky v chelátovej forme, ktoré sú ľahko využiteľné v organizme zvierat. Preventívnou aplikáciou do krmiva predchádzame poruchám zdravia (najmä hnačkám a ďalším tráviacim poruchám, infekčným a neinfekčným ochoreniam), zabezpečujeme adsorpciu toxínov, mikrobiálnych a plesňových toxínov a pre organizmus iných jedovatých zlúčením

Spôsob podania: prípravok sa primiešava do krmiva, ktoré môže byť ihneď skrmované.

Dávkovanie:

  • Hydina: 0,7 - 1,00% do kŕmnej zmesi.
  • Ošípané: 0,5 - 1,00% do kŕmnej zmesi.
  • Spoločenské zvieratá (psy, mačky): 0,5% do krmiva (2-3g na ks/deň).

V prípade výskytu hnačiek, navrhujeme 2-3 násobne zvýšiť dávku po dobu min. 5 – 7 dní.

 Čas použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.

Skladovanie: Prípravok sa skladuje v suchých priestoroch pri teplotách -10°C do +40 °C.

Registračné číslo krmivárskeho podniku: SK 100 900

Výrobca: HUMAC s.r.o., Národná trieda 59, 040 01 Košice, Slovenská republika

 

Povolené do živočíšnej výroby v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby

BEZ OCHRANNEJ LEHOTY

Pozrite si aj ďalšie kvalitné HUMAC produkty