Analýza priameho a reziduálneho efektu prípravku na báze humínových kyselín humac agro na pôdne ukazovatele v diferencovaných poloprevádzkových podmienkach

http://humac-portal.eu/wp-content/uploads/2015/08/HUMAC-Agro_Part-5.pdf