Efekt pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC Agro na pôdu a úrodu i cukornatosť buliev repy cukrovej v kontexte vybraných indikátorov udržateľnosti poľnohospodárskej sústavy

Systémová analýza súčasného stavu poľnohospodárskych sústav Slovenska i Českej republiky, ako aj ich dlhodobého vývoja, nás vedú k hľadaniu dostupných alternatív regenerácie pôdnej úrodnosti. To bolo aj dôvodom zaradenia perspektívneho pôdneho kondicionéra uhlíkového typu a domáceho pôvodu na báze humínových kyselín HUMAC Agro do testovania v rámci poľných stacionárnych pokusov.

http://humac-portal.eu/wp-content/uploads/2015/05/Cukrovarnícke-listy-2-2015.pdf