Možnosti riešenia potravinového reťazca v systéme pôda – rastlina – zviera – človek v oblastiach zamorených ťažkými kovmi a metaloidmi

http://humac-portal.eu/wp-content/uploads/2015/08/HUMAC-Agro_Part-6.pdf