Rozsah a spôsob použitia výrobku HUMAC® Agro v podmienkach poľnohospodárskej výroby

 Charakteristika: HUMAC® Agro pôdna pomocná látka, prírodný stimulátor úrodnosti pôdy s vysokým obsahom humínových kyselín a pôdnym zlepšovačom uhlíkového typu. Jeho dodávkou do pôdy je možné dlhodobo zvyšovať úrodnosť pôdy tým, že významným spôsobom zlepšuje pôdnu štruktúru, zlepšuje podmienky pre rozvoj mikroorganizmov a zvyšuje sorpčnú a pufrovaciu kapacita pôdy.

 Návod na použitie:

  1. Orné pôdy, pôdy na pestovanie ovocia a zeleniny a ostatných rastlín:

V produkte HUMAC Agro  nachádzajúce sa humínové kyseliny potrebujú určitý čas, aby vytvorili huminoílové komplexy zabezpečujúce účinnú výživu rastlín, preto ich najvhodnejšia aplikácia do pôdy je od jesene so skorej jari. Pri jarnej aplikácii zapríčiňujú 2 - 4 dňové meškanie klíčenia a vchádzania rastlín. Základné dávkovanie produktu určené v rozsahu 200 – 500 kg/ha je podľa bonity pôdy. Opakované použitie sa odporúča po 3 až 4 rokoch.

Orná pôda: 200-500 kg/ha na jeseň, spolu s umelými hnojivami alebo bez.
Obilie, repka, kukurica: 200-500 kg/ha.
Ovocné sady a vinohrady: 10-40 kg/ 100ks zapracovať na jeseň.
Ovocné plodiny: maliny, jahody, ríbezle: 350-500 kg/ha = 0,35-0,5 kg/10m2.
Zelenina: Listová - kapusta, kel, šalát, špenát. Hlúbová: karfiol, brokolica. Plodová - uhorka, paradajka, paprika, tekvica, dyne. Strukoviny: 350-500 kg/ha = 0,35-0,5 kg/10m2.
Koreňová zelenina a intenzívne kultúry: červená repa, mrkva, zeler, petržlen a zemiaky: 300-400 kg/ha = 0,3-0,4 kg/10m2.
Bylinky: 250-300 kg/ha.
Kríky a okrasné rastliny: 2-3 kg /100m2. 

  1. Pôdy bez ornice a jalové: na oživenie pôdy je potrebná základná dávka 1-3 t/ha s umelými hnojivami a semenami tráv opakovane počas 2-3 rokoch.
  2. Príprava kompostu: 3-5 % prípravku pridávame postupne do kompostovanej hmoty
  1. Použitie pri hnojení s digestátom: odporúčané množstvo produktu HUMAC Agro dávkujeme na ornú pôdu a po aplikáciu digestátu (fugátu) zapracujeme do horných vrstiev pôdy.
  1. Úprava vlastnosti organických a organicko-minerálnych hnojív

Po vykonaní rozboru hnojiva (digestátu, separátu, fugátu a pod.) a stanovení obsahu uhlíka /C/, dusíka/N/ a vlhkosti, určíme prepočtom dávku HUMAC Agro na základe požadovaného účinku a požadovaného výsledného pomeru C/N.
Príslušné množstvo (pomer) aplikujeme buď do cisterny pred jej naplnením substrátom, alebo postupne do skladovacích nádrží podľa denného množstva doplneného substrátu. (Nie jednorazovo po naplnení nádrže pred vyvezením na pôdu).
Vstupné údaje pre výpočet HUMAC Agro: sušina 85,50 %, uhlík /C/ 57,9%, dusík /N/ 1,03%.

 

Vzorec pre výpočet dávky HUMAC Agro na úpravu pomeru C/N

 

Hnojivo - substrát                                                                  HUMAC Agro

C/N=frac{M1xC1x(100-W1)}{M1xN1x(100-W1)}=frac{X1}{Y1}                      C/N=frac{M2xC2x(100-W2)}{M2xN2x(100-W2)}= frac{X2}{Y2}

Výsledný pomer 

 C/N=frac{X1+X2}{Y1+Y2}

Vysv.

M1 hmotnosť vstupného substrátu v kg
C1 uhlík vstupného substrátu v % v sušine
M2 hmotnosť pridaného HUMAC Agro v kg
C2 uhlík pridaného HUMAC Agro v % v sušine
N1 dusík vstupného substrátu v % v sušine
N2 dusík pridaného HUMAC Agro v % v sušine
W1 vlhkosť vstupného substrátu v %
W2 vlhkosť pridaného HUMAC Agro v %.

 

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu na obale.

Skladovanie: skladujte v suchých priestoroch pri teplotách -10°C do +40 °C.

 Výrobca: HUMAC s.r.o., Národná trieda 59, 040 01 Košice, Slovenská republika.

Číslo certifikátu ÚKSÚP: 0635.

 

Povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Pozrite si aj ďalšie kvalitné HUMAC produkty