Sortiment výrobkov značky HUMAC® predstavuje synonymum jedinečného spojenia človeka s prírodou

HUMACON, s.r.o.

Autorizovaná poradenská firma spol. HUMAC® s.r.o., v oblasti vplyvu a významu huminových kyselín pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, životné prostredie a výživu ľudí. 

 

Spoločnou vlastnosťou všetkých výrobkov HUMAC® je:

  • vysoký obsah huminových kyselín a takmer všetkých v prírode sa nachádzajúcich makro a mikroelementov
  • naturálny pôvod
  • dôraz na kvalitu výroby a možnosť použitia v ekologickom poľnohospodárstve
  • ekonomický prínos ako v rastlinnej tak aj v živočíšnej výrobe
  • priaznivý vplyv na životné prostredia
  • cenová dostupnosť

HUMAC - široký sortiment výrobkov s vysokým obsahom huminových kyselín

HUMAC® Welfare

45% huminových kyselín

Prírodný prípravok s dezinfekčným a adsorpčným účinkom pre stajňové prostredie „určený na podstielku pre všetky druhy zvierat“ , ktorý aplikáciou na podstielku výrazne prispieva k stabilizácii zoohygienických podmienok a podpore produkčného zdravia a pohody chovaných zvierat.

HUMAC® Natur AFM

65% huminových kyselín

Organicko minerálna kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín, minerálnych látok a stopových prvkov „ určená pre všetky druhy zvierat“

HUMAC® Natur AFM Liquid

45% huminových kyselín

Organicko minerálna kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín, „ určená pre všetky druhy zvierat“

HUMAC® Natur AFM Pufer

40% huminových kyselín

Organicko-minerálna kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín a pufračných látok „určená pre vysoko produkčné dojnice počas obdobia laktácie do fázy státia na sucho“

HUMAC® Natur AFM Monogastric

40% huminových kyselín

Organicko-minerálna kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín „určená pre monogastrické zvieratá“

HUMAC® Agro

62% huminových kyselín

Pôdna pomocná látka, prírodný stimulátor úrodnosti pôdy s vysokým obsahom humínových kyselín a pôdnym zlepšovačom uhlíkového typu.